Ερευνητικά προγράμματα

Βασικός πυλώνας του εργαστηρίου αποτελεί η προαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται και, ειδικότερα, στο ρόλο των παραδοσιακών και νέων μέσων επικοινωνίας στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, στη χρήση των μέσων επικοινωνίας για την προαγωγή του δημοκρατικού διαλόγου και για την εξάλειψη του λόγου μίσους και των διακρίσεων και στο γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και στην ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου, πιστοποίησης και ανάδειξης των ψευδών ειδήσεων. Μεταξύ των ερευνητικών προγραμμάτων, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:


Ερευνητικό πρόγραμμα CSIS Practicum in Modern Journalism: Reporting on International Affairs

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών δημοσιογραφίας στην κάλυψη των διεθνών ειδήσεων μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο επικοινωνιακό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν στην παραγωγή και κάλυψη θεμάτων των διεθνών σχέσεων μέσω πολυμεσικής δημοσιογραφίας.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Κατανοήσουν τη διεπιστημόνικοτητα των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων.
 • Κατανοήσουν τις επιστημονικές μεθόδους και τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην κάλυψη θεμάτων διεθνών σχέσεων και διεθνούς πολιτικής.
 • Αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα πολυμέσα για την κάλυψη των διεθνών θεμάτων

Οι φοιτητές θα δουλέψουν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση Δημοσιογράφων και Πανεπιστημιακών για ένα διάστημα 3 μηνών.
Το πολύ σημαντικό αυτό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τη συνεργασία του Center for Strategic and International Studies.


Thessaloniki International Media Summer Academy

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ και η έδρα Jean Monet for European Integration του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν, σε συνεργασία με τη Deutsche Welle Academie, το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου (Beijing University of Foreign Studies), το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το διεθνές θερινό σχολείο. Σκοπός μας είναι να επενδύσουμε στην κατάρτιση και εξοικείωση των νέων με την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της ενημέρωσης και επικοινωνίας. Το Thessaloniki International Media Summer Academy, επιδιώκει να αναδειχθεί ως ένα σημαντικό σημείο επιστημονικό πεδίο συνάντησης έχοντας ως εγγενείς αρχές την καινοτομία και την εξωστρέφεια.


Χάρτα της Ειδομένης

Το εργαστήριο συμμετέχει στην πρωτοβουλία ενώ είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ενημέρωσης, με στόχο την καταγραφή του τρόπου με τον οποίο τα ΜΜΕ καλύπτουν θέματα σχετικά με δικαιούχους διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύματα εμπορίας, μετανάστες) και μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες. Κύρια δράση του Παρατηρητηρίου αποτελεί η καταγραφή, σε καθημερινή βάση, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς αποτελούν έναν κύριο και σημαντικό φορέα μεταφοράς και διάχυσης γνώσης γύρω από θέματα προσφύγων και κοινωνικών ομάδων που μειονεκτούν. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η γνώση που αποκτήθηκε από την κάλυψη του προσφυγικού ώστε η Χάρτα της Ειδομένης να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και χρήσιμο εργαλείο για τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ.


Ευρωπαϊκό έργο «Δεξιότητες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στους πρόσφυγες/μετανάστες»

Έργο στο πλαίσιο του Erasmus+ σε συνεργασία με τους ακόλουθους οργανισμούς IFALL, Euro-Net, CΟRISS, PREDICT, KREM UNIVERSITY. Στόχος του έργου είναι να αναδειχθούν καλές πρακτικές, νέα εργαλεία σχετικά με ένα φλέγον ζήτημα αυτό της ένταξης των προσφύγων και μεταναστών με την παροχή νέων ευκαιριών.


“Journalistic Roles, Values and Qualifications in the Digital Age; how journalism educators view the future of a profession in transition

Ερευνητικό πρόγραμμα 10 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων- EJTA.


“Factbar”

Ερευνητικό πρόγραμμα 11 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων σχετικά με την ερευνητική δημοσιογραφία και την επαλήθευση ειδήσεων.


“Journalistic Role performance around the globe”

Παγκόσμια Έρευνα,(26 χώρες) http://www.journalisticperformance.org/,  με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Santiago, Chile.


Επιπλέον, σημαντικό τμήμα της έρευνας προέρχεται από το έργο των υποψηφίων διδακτόρων:

 1. Καλφέλη, Νάγια. «Ετερότητα και Ειρηνευτική Δημοσιογραφία: Η περίπτωση της μετανάστευσης στον ελληνικό τύπο κατά την περίοδο της κρίσης».
 2. Ζάραλη, Κάλλη. «Κοσμοπολιτισμός και Εθνικισμός στα ελληνικά Blogs».
 3. Αγγελή, Χριστίνα. «Επιστημονική Διπλωματία: Διεθνείς Προκλήσεις & Δημοσιογραφικές Επιρροές»
 4. Καρπόζηλου, Μαρίνα. «Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στη συριακή προσφυγική κρίση».
 5. Khan, Leora. «The use of testimonies and images: to what effect they might have in societal change in the aftermath of conflict».
 6. Selcuk, Mustafa. «Extremist group and Global Journalism: Social media campaign and the use of religion from Radical/Extremist Islamic groups»
 7. Νικέζης, Ηλίας. «Battlefields Redefined – Traditional and New Media Role in Contemporary War and Conflict».
 8. Mantello, Peter Andrew. «Lethal Appetites: Media Practices and the Politics of Consumption in the Age of Discreet War».
 9. Ανδρεάδου, Έφη. «Γραμματισμός στα ΜΜΕ και εκπαίδευση: Η φωτογραφία είδησης και γεγονότων και το ντοκιμαντέρ ως εργαλεία γραμματισμού».
Scroll to Top