Webinars «Sports and peace» & «Bridging the Gap: The Digital Divide in Times of COVID-19»

Webinar «Sports and peace»

To DCN SEE Hub, το Digital Communication Network και το World Learning διοργανώνουν το webinar «Sports and peace» το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου του 2020, στις 18:00 (Ώρα Ελλάδας) μέσα στα πλαίσια του προγράμματος World Learning’s International Sports Programming Initiative (ISPI)-Virtual Together.

Ο Nelson Mandela είπε κάποτε, «Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο. Έχει τη δύναμη να εμπνεύσει. Έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους με τρόπο που λίγα πράγματα το καταφέρνουν. Μιλάει στους νέους σε μια γλώσσα που κατανοούν. Ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει ελπίδα εκεί όπου κάποτε υπήρχε μόνο απελπισία».

Συγκρούσεις, πόλεμοι και ο διχασμός έχουν καταγραφεί πολλές φορές στην ανθρώπινη ιστορία. Και ενώ οι μεγάλες αποφάσεις φαίνεται, μερικές φορές, να ξεφεύγουν από τον έλεγχο των ανθρώπων, όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε να κάνουμε τον κόσμο πιο ανεκτικό και ειρηνικό μέρος.

Η ατζέντα του 2030 για αειφόρο ανάπτυξη αναγνωρίζει την αυξανόμενη συμβολή του αθλητισμού στην ειρήνη. Ο αθλητισμός είναι ένα συναρπαστικό εργαλείο για την προώθηση της ανοχής, της κατανόησης που φέρνει τους ανθρώπους κοντά σε όρια, πολιτισμούς και θρησκείες. Οι αξίες της όπως η ομαδική εργασία, η δικαιοσύνη, η πειθαρχία και ο σεβασμός γίνονται κατανοητές σε όλο τον κόσμο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Ο αθλητισμός μπορεί να χρησιμεύσει ως μέτρο πρόληψης των συγκρούσεων, συνεισφέροντας στην αποτροπή της διαδικασίας που οδηγεί σε επιθετικότητα, μίσος και φόβο, δηλαδή στα βασικά συστατικά των συγκρούσεων.

Έτσι στο webinar αυτό θα συζητηθούν μεταξύ άλλων:

▪ Τρέχουσες τάσεις και μελλοντικές κατευθύνσεις στον αθλητισμό και την οικοδόμηση της ειρήνης

▪ Στρατηγικές και τακτικές που χρησιμοποιούν τα αθλήματα για την επίλυση συγκρούσεων

▪ Σχεδιασμός αποτελεσματικών αθλητικών προγραμμάτων για τον περιορισμό διεθνών συγκρούσεων ή εσωτερικών διχασμών

▪ Αξιολόγηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας του αθλητισμού για πρωτοβουλίες οικοδόμησης της ειρήνης

Oμιλητές:

▪ Dr. Soolmaz Abooali | Professor, George Mason University| USA

▪ Tamar Hay-Sagiv | Director, Education for Peace and Innovation Department, The Peres Center for Peace | Israel

▪ Mahmoud Hebi | Founder and Program Director, Hoops for Peace | Israel

Για την εγγραφή σας, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/36lptMu

Webinar: Bridging the Gap: The Digital Divide in Times of COVID-19

Τo DCN SEE Hub, το Digital Communication Network και το World Learning διοργανώνουν το webinar « Bridging the Gap: The Digital Divide in Times of COVID-19» το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 Νοεμβρίου του 2020, στις 17:30 (Ώρα Ελλάδας).

Ο COVID-19 έχει επιφέρει πολλές προκλήσεις που εκτείνονται πέρα ​​από τα σύνορα, τους διάφορους τομείς και τις γενιές, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας. Στον ψηφιακό χώρο, η πανδημία έχει αυξήσει το ψηφιακό χάσμα – την άνιση κατανομή στην πρόσβαση και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών είτε βάσει ηλικίας, γεωγραφικών ή γεωπολιτικών παραγόντων, κοινωνικών παραγόντων ή οικονομικών παραγόντων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο αντίκτυπος του ψηφιακού χάσματος είναι εμφανής και στα δύο μακροοικονομικά επίπεδα, καθώς τα σχολικά συστήματα αγωνίζονται να διασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές έχουν δίκαιη ψηφιακή πρόσβαση και ευκαιρίες για εικονική εκπαίδευση και μικροεπίπεδα όπου τα εγγόνια διδάσκουν στους παππούδες τους πώς να χρησιμοποιούν το Zoom και το Facetime για να μείνουν σε επαφή κατά την καραντίνα. Το ψηφιακό χάσμα δεν είναι ένα νέο ζήτημα αλλά είναι ένα πρόβλημα που επιδεινώθηκε από την πανδημία.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών και των ευκαιριών για καινοτομία στο συγκεκριμένο πεδίο, ομιλητές από όλο τον κόσμο θα συζητήσουν το ψηφιακό χάσμα και τους τρόπους επίλυσης που μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να γεφυρωθεί αυτό το κενό.

• Σε ποιές ενέργειες μπορούμε να καταφύγουμε για να επιδιώξουμε την ψηφιακή ένταξη και την ισότητα; Ποιά είναι η σχέση μεταξύ του ψηφιακού χάσματος και της ψυχικής υγείας, της συναισθηματικής υγείας και της συνολικής ποιότητας ζωής, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

• Ποιός είναι ο ρόλος του ψηφιακού γραμματισμού και των μέσων ενημέρωσης ως προς τη μείωση του ψηφιακού χάσματος; Πώς μπορούμε να αυξήσουμε και τα δύο αυτά στο κομμάτι της παιδείας και της πρόσβασης συγκεκριμένων ομάδων στον ψηφιακό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες και μειονοτικές ομάδες;

• Ποιός είναι ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πολιτική και την διαδικασία των εκλογών, ειδικά όταν σχετίζεται με το γενικό ψηφιακό χάσμα και την εξάπλωση της παραπληροφόρησης;

Ομιλητές:

• Osama Manzar—Founder and Director of the Digital Empowerment Foundation, New Delhi, India

• Valerie Wood-Gaiger MBE—Founder of Learning with Grandma, Wales, UK

• Joan Katambi—Team Lead of the Digital Literacy Initiative, Kampala, Uganda

• Michael J. Oghia—Advocacy and Engagement Manager of the Global Forum for Media Development, Belgrade, Serbia

• Pierre Poulin, Wilfrid- Bastien School Contact for ApprentissAge (Learn With Elders), Montreal, Canada

• Maiko Nakagaki, Senior Partnerships Manager, Alliance for Affordable Internet, Washington, D.C, USA

Για την εγγραφή σας, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/38siK6n

Scroll to Top