Όραμα και στόχοι

Το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας αποτελεί κέντρο αριστείας στον επιστημονικό τομέα που υπηρετεί. Ασχολείται με διεπιστημονικά θέματα όπως: Ευρωπαϊκή και Διεθνής δημοσιογραφία, Ειρηνευτική Δημοσιογραφία, Διαχείριση Κρίσεων, Ρητορική Μίσους, Παραπληροφόρηση, ΜΜΕ & Πόλεμος, Παιδεία στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Το εργαστήριο προωθεί την έρευνα, μέσω των δράσεων και των προγραμμάτων του, στα παραπάνω πεδία. Υπηρετεί την προαγωγή νέων δεξιοτήτων σε φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας με βασικούς στόχους:

  • την ενίσχυση της ποιοτικής και ερευνητικής δημοσιογραφίας
  • την ανάπτυξη καινοτομιών στην δημοσιογραφία
  • την έρευνα στους τομείς της Διεθνούς και Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας
  • την ανάλυση και Διαχείριση Κρίσεων- Στρατηγική Επικοινωνία
  • την ανάπτυξη της Παιδείας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Scroll to Top