Ξεκίνησαν οι συναντήσεις στο πρόγραμμα “Skills for migrants entrepreneurs!”

Οι δύο πρώτες συναντήσεις του έργου «Skills for migrants entrepreneurs!», το οποίο εντάσσεται στο KA2 του Erasmus+ πραγματοποιήθηκαν στην πόλη Örkelljunga στη Σουηδία και στην Potenza της Ιταλίας. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία οδηγών που θα βοηθήσει τους πρόσφυγες και μετανάστες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στις χώρες υποδοχής.  

Στη διάρκεια των συναντήσρων ο κάθε εταίρος παρουσίασε τον οργανισμό του και εν συνεχεία αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα και οι υποχρεώσεις των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο.

Στην πρώτη συνάντηση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε με την παρουσία του ο κ. Μίνως-Αθανάσιος Καρυωτάκης και στη δεύτερη συνάντηση η κ. Σπυριδούλα Μάρκου.

Οι εταίροι

Στο έργο λαμβάνουν μέρος έξι οργανισμοί από Σουηδία, Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία και Ρουμανία.

IFALL – Integration För Alla (Σουηδία)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστήμιο, Ελλάδα)

Euro-Net (Ιταλία)

Coriss (Ιταλία)

Danube University Krems (Αυστρία)

Predict CSD Consulting (Ρουμανία)

Scroll to Top