Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Multiplier event στο πλαίσιο του προγράμματος “Skills for migrants entrepreneurs!”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 το Multiplier event που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Skills for migrants entrepreneurs!” στη Θεσσαλονίκη. Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος κόσμου που ήθελε να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το χώρο αλλά και για τα αποτελέσματα των ερευνών του εν λόγω προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις από ειδικούς στο χώρο. Ακολούθησε η παρουσίαση της online πλατφόρμας που δημιουργήθηκε. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο καθώς παρουσιάζει βήμα-βήμα τις διαδικασίες που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν για να ανοίξουν μια επιχείρηση. Ακόμη, έχει αναρτηθεί υλικό σχετικό με τις δεξιότητες που ένας επιχειρηματίας πρέπει να έχει, αλλά και τρόποι για την προώθηση της επιχείρησης.

Online πρόγραμμα

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://sme.andreadandrea.it/ για να λάβετε μέρος στο online πρόγραμμα που δημιουργήθηκε βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε πέντε χώρες.

Οι εταίροι

Στο έργο λαμβάνουν μέρος έξι οργανισμοί από Σουηδία, Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία και Ρουμανία.

IFALL – Integration För Alla (Σουηδία)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστήμιο, Ελλάδα)

Euro-Net (Ιταλία)

Coriss (Ιταλία)

Danube University Krems (Αυστρία)

Predict CSD Consulting (Ρουμανία)

Scroll to Top