Εταίροι

DW Akademie

H DW Akademie είναι ο κορυφαίος οργανισμός για την ανάπτυξη των διεθνών ΜΜΕ στη Γερμανία.

“We believe that independent media and responsible journalism are essential worldwide. Given Germany’s history, we believe that people should be able to freely express their views and have access to independent sources of information. We consider this to be an important prerequisite for peace and democracy”.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:http://www.dw.com/en/dw-akademie


MEDIA LITERACY INSTITUTE (MLI)

Το MEDIA LITERACY INSTITUTE (MLI) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2017 υπό την Ελληνική Νομοθεσία. Σκοπός του είναι η προώθηση και διάδοση των εννοιών που συνιστούν την “παιδεία στα μέσα” (media literacy) (ή “γραμματισμό στα μέσα”) στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Παιδεία στα μέσα σημαίνει κριτική πρόσληψη, χρήση και δημιουργία γνώσης και πληροφορίας σε οποιοδήποτε παραδοσιακό ή σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, και αποσκοπεί στην απόκτηση γνωστικών, λειτουργικών, επικοινωνιακών και τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και ικανοτήτων χρήσης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Αποστολή του Ινστιτούτου είναι να κινητοποιήσει τους πολίτες να εκπαιδευτούν σε θέματα παιδείας στα μέσα και να τους παρέχει ευκαιρίες να εξοικειωθούν με τις συναφείς πληροφορίες, δεξιότητες, εργαλεία και μέσα και να εμπλακούν σε σχετικές δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://medialiteracyinstitute.gr/


Konrad-Adenauer-Stiftung

Το KAS είναι ένα πολιτικό ίδρυμα που βρίσκεται πλησίον των θέσεων της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της Γερμανίας (CDU). Ως συνιδρυτής του κόμματος CDU και πρώτος Γερμανός Καγκελάριος, ο Konrad Adenauer (1876 – 1967) ένωσε τις χριστιανικές – κοινωνικές, συντηρητικές και φιλελεύθερες παραδόσεις. Το όνομά του ταυτίζεται με την δημοκρατική ανοικοδόμηση της Γερμανίας, με την σταθερότητα της εξωτερικής πολιτικής σε μια υπερατλαντική κοινότητα αξιών, με το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και με τον προσανατολισμό σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. “Η πνευματική του κληρονομιά αποτελεί για εμάς στην συνέχεια μια αποστολή αλλά ταυτόχρονα και μια υποχρέωση.”

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.kas.de/web/griechenland


Center for Media and Information Literacy

Το Center for Media and Information Literacy ιδρύθηκε το 2011 στο Temple University σαν ένας κόμβος γύρω από τις δραστηρίοτητες που αφορούν την Παιδεία στα ΜΜΕ και την Πληροφορία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το CMIL έχει οριστεί  παγκόσμια έδρα για την Παιδεία στα ΜΜΕ από την UNESCO και το United Nations Alliance of Civilizations.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://centermil.org/home/about/mission/

Scroll to Top