Διδασκαλία

Πυλώνα του εργαστηρίου αποτελεί η διδασκαλία, σχετικών με το εργαστήριο, μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στο ελληνόφωνο, αλλά και αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος.

Ειδικότερα, στο αγγλόφωνο μεταπτυχιακόπρόγραμμα του τμήματος διδάσκονται τα μαθήματα:

  • Peace Journalism, στην κατεύθυνση Risk Communication
  • Reporting War & Crises, στην κατεύθυνση Risk Communication
  • Diversity and the Media, στην κατεύθυνση European Journalism

Στο ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος, διδάσκονται τα μαθήματα:

  • «Ειρηνευτική Δημοσιογραφία και Ψηφιακές Πλατφόρμες»
  • «Διαχείριση Κρίσεων»
Scroll to Top