Δεύτερο meeting για το πρόγραμμα “LWRMI”

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως 10 Ιουλίου 2019 η δεύτερη συνάντηση του έργου «LWRMI – Let’s work for a real migrants inclusion!», το οποίο εντάσσεται στο KA2 του Erasmus+. Σκοπός του έργου είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες κατά τη διαδικασία της ενσωμάτωσής τους και η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την επίλυσή τους.

Erasmus+_SL

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι παρουσίασαν τις δραστηριότητες και την έρευνα που έχει ήδη γίνει στο πλαίσιο του έργου. Ακόμη, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για την εξεύρεση των καλών πρακτικών στο πλαίσιο του προγράμματος αλλά και οι ημερομηνίες για τις επόμενες από κοινού δραστηριότητες.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μία ανοικτή συζήτηση, θέμα της οποίας ήταν η κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων ασύλου, στην οποία οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με Έλληνες δημοσιογράφους και ειδικούς σε θέματα μετανάστευσης.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο κ. Νικόλαος Παναγιώτου και η κ. Σπυριδούλα Μάρκου.

Scroll to Top