Ανακοίνωση: Webinar “Impact of COVID‐19 on the Environment and Climate Change”

To DCN SEE Hub, το Digital Communication Network και το World Learning διοργανώνουν το webinar «Impact of COVID‐19 on the Environment and Climate Change» το οποίο θα λάβει χώρα στις 16 Σεπτεμβρίου του 2020 στις 17:00 (Ώρα Ελλάδας).

Στο εν λόγω webinar, επίκεντρο της συζήτησης είναι το πώς η πανδημία μεταξύ άλλων, επηρεάζει το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Καθώς οι κοινότητες σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν τον δικό τους δρόμο μέσα από την δύσκολη αυτήν συγκυρία, γίνονται αντιληπτές οι αλλαγές στη συμπεριφορά του ατόμου λόγω των υφιστάμενων μεταβολών, καθώς και των μέτρων του social distancing κάτι που κατ’ επέκτασιν επιδρά σημαντικά και στο ποιο είναι τη δεδομένη στιγμή το οικολογικό αποτύπωμα του ανθρώπου στο περιβάλλον.

Ομιλητές από διάφορες χώρες, λοιπόν, θα συζητήσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του COVID ‐ 19, και συγκεκριμένα τον αντίκτυπο της εν λόγω κρίσης όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ατμοσφαιρική ρύπανση κ.ά. Έτσι, θα προκύψει μια πρακτική αξιολόγηση της τρέχουσας ικανότητάς μας να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και το πώς η πανδημία επενεργεί στη δυναμική του φαινομένου αυτού.

Ομιλητές θα είναι οι:

-Christopher Knittel│ George P. Shultz Professor of Applied Economics at MIT│ Director of MIT’s Center for Energy and Environmental Policy Research│ USA

-Anam Zeb│ Climate Change Expert│ Climate Action Pakistan│ Islamabad, Pakistan-Rassu Manandhar│ Environmentalist│ Professional Fellow│ Kathmandu, Nepal

U.S. State Department Fellows’ Exchange Alumnus, Spring 2019

Για την εγγραφή σας, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2GTD98z

Scroll to Top