Ανακοίνωση: «Catalyst or Destabiliser?: COVID-19 and Its Impact on the Media Landscape Worldwide»

Το ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung διορνανώνει την συζήτηση «Catalyst or Destabiliser?: COVID-19 and Its Impact on the Media Landscape Worldwide» με επίκεντρο το πώς η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά σε οικουμενικό επίπεδο και τον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας μεταξύ άλλων πεδίων.

Η εν λόγω συγκυρία μετέβαλε ή απλώς επιτάχυνε και ενίσχυσε τις προϋπάρχουσες τάσεις στο τοπίο της δημοσιογραφικής κάλυψης και της ενημέρωσης;

Είχε μόνον επιζήμιο αντίκτυπο ή προσέφερε νέες ευκαιρίες;

Έντεκα ειδικοί και επαγγελματίες του χώρου από διάφορες περιοχές του πλανήτη διερευνούν τα ζητήματα αυτά και ανοίγουν έναν γόνιμο διάλογο. – Shen Lu, Karolina Zbytniewska, Daphne Wolter, Nicolás Guzmán, Reem Maghribi, Mila Serafimova, Nikos S. Panagiotou, Christoph Plate, Joel Konopo, Asha Mwilu, Sabine Murphy

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το εν λόγω εγχείρημα ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο: https://www.kas.de/en/single-title/-/content/catalyst-or-destabiliser-1

Scroll to Top